Senza ina classa partenaria na datti nagin barat da classas: sin la nova plattafurma «match&move» pon scolas e persunas d'instrucziun che vulan organisar in barat da classas preschentar lur project e tschertgar cun paucs clics ina classa partenaria adattada.


Il barat e la mobilitad ston vegnir francads fermamain en ils plans d'instrucziun ed en la vita da scola. Quai è ina da las finamiras da la strategia communabla da la Confederaziun e dals chantuns per promover il barat e la mobilitad ch'il Cussegl federal e la Conferenza svizra da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica (CDEP) han approvà la fin dal 2017. Movetia, l'Agentura naziunala per barat e mobilitad, è vegnida incumbensada da realisar la strategia. Dapi il schaner 2017 conceda ella contribuziuns finanzialas a projects da barat en il rom da ses program «barat da classas». Per promover il barat e la mobilitad dovri però dapli che mo sustegn finanzial. Sch'ins vul organisar in barat da classas vul quai era dir tschertgar ina classa partenaria. Savens na vegnan scolas e persunas d'instrucziun betg fitg lunsch en lur rait persunala ed instituziunala ed enfin qua na devi era nagina plattafurma naziunala che las avess sustegnì da tschertgar ina classa partenaria adattada. Per promover e simplifitgar il barat tranter classas da differentas culturas e regiuns linguisticas lantscha Movetia perquai la plattafurma online naziunala «match&move».

Il barat è bun per las scolaras ed ils scolars e per las scolas

Projects da barat permettan a scolaras e scolars d'exercitar las linguas acquistadas en l'instrucziun da linguas estras cun scolaras e scolars da la medema vegliadetgna d'ina autra regiun linguistica. A medem temp vegnan ils giuvenils sensibilisads per la multifariadad culturala e linguistica en Svizra ed a l'exteriur. Gia sin il stgalim da la scola primara pon las scolaras ed ils scolars emprender d'esser tolerants e d'avair chapientscha vicendaivla en il contact cun lur concarstgauns, sch'els han la pussaivladad da scuvrir autras regiuns ed autras culturas. In barat da classas è ina schanza per far pli viva l'instrucziun da linguas estras e per render pli palpabla la lingua estra. Tuttenina fai dapli senn d'emprender ina lingua ed ils scolars survegnan nova inspiraziun.

Simplifitgar da crear contacts

A persunas d'instrucziun e scolas porscha «match&move» in nov instrument che las simplifitgescha da realisar lur project da barat e che las sustegna da permetter a lur scolaras e scolars in'experientscha singulara ed instructiva. Per la Svizra e sias regiuns linguisticas è la nova plattafurma ina spezia da liom che po gidar a rinforzar la coesiun naziunala. La plattafurma po vegnir amplifitgada e pudess en in proxim pass vegnir extendida per ulteriurs champs d'applicaziun e per novas gruppas en mira (fatschentas, famiglias ospitantas, etc.).

www.matchnmove.ch

Vulais Vus far attent a nossa plattafurma match&move? En la colonna a dretga chattais Vus noss maletg furmicler, la bandiera animada ed il logo per telechargiar.